skip to Main Content
Padma Wedding esküvőszervezés emailPadma Wedding esküvőszervezés elérhetőségPadma Wedding esküvőszervezés Facebook

Adatkezelési nyilatkozat

Egeresi Fruzsina egyéni vállalkozó, a továbbiakban, mint adatkezelő a 2011.évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény jogszabályi előírásai szerint készítette el adatvédelmi nyilatkozatát, amit magára nézve kötelezőnek ismer el. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a honlap látogatóit. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz mindent az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adata kezelhető, amely a cél megvalósításához szükséges.

Az adatkezelés céljai:

  • A szolgáltatás igénybevételével/használatával kapcsolatosan felmerült kérdések megválaszolása/rendezése, felvilágosítás nyújtása a szolgáltatás működésével kapcsolatban, kapcsolattartás az érdeklődőkkel, ügyfelekkel.
  • Jogszabályi/számviteli/törvényi/rendeleti kötelezettségeknek való megfelelés.

Személyes adat akkor kezelhető:

  • ha ahhoz az érintett hozzájárul
  • azt a vonatkozó törvény, vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben vendégházunkat ajánlatkéréssel, foglalással keresi meg bármilyen csatornán keresztül, számunka olyan adatokat ad meg, melyek személyes adatnak minősülnek. Az adatok megadása (név, e-mail cím, telefonszám) önkéntes, amivel hozzájárul adatai kezeléséhez.

Esküvőszervezésre való bejelentkezéskor további adatok megadására van szükség. A kezelt adatok köre: név, lakcím, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, esküvő időpontja.

Az adatok tárolására vonatkozó rendelkezések:

  • Az adatok tárolásának határideje:
    • Ajánlatkérés esetén (nem jön létre szerződés): Az ajánlati kötöttség fennállásáig, de legkésőbb az ajánlatkéréstől számított 6 hónapig
    • Szolgáltatás igénybevétele esetén (szerződés létrejön és az ügyfél igénybe veszi valamelyik szolgáltatást): a számviteli törvény 169.§ szerint 8 év.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169.§ 2. Bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

Személyes adatok tárolása, adatbiztonság

Tárolás

Email

A mail szolgáltatást a gmail nyújtja. E-mailen keresztül ajánlatkéréssel vagy szerződéskötéssel az érdeklődő/ügyfél önkéntesen adja meg adatait. Valamennyien érintettek, akik így járnak el.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők köre és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az emailekben lévő adatkezeléssel kapcsolatosan az adatkezelő az e szabályzat „Adatkezelési alapelvek” pontban leírtak szerint jár el.

A gmail adatvédelmi alapelveiről a következő címen kaphatnak tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook

Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Valamennyien érintettek, akik regisztráltak a Facebook.com közösségi oldalon, valamint lájkolták, követik a Padma Wedding facebook oldalát. Tevékenység: Facebook.com oldalon, a facebook oldal tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy az oldalnak, annak tartalmainak a megosztása, illetve lájkolása, egyéb tevékenységek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen olvashatnak tájékoztatót.  Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf; http://www.facebook.com/about/privacy/.

Az érintett önkéntesen járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez a Facebook.com oldalon a Padma Wedding oldalának felkeresésével, lájkolásával, követésével megosztásával, kommenteléssel vagy bármilyen egyéb, a Padma Wedding facebook oldalán történő aktivitásával.

A webtárhely szolgáltatást az profitarhely.hu nyújtja (https://profitarhely.hu/), az oldal felületét a WordPress biztosítja (https://wordpress.com/).

A webtárhelyen nincs személyes bejelentkezési felület, az adatkezelő a weboldalon keresztül személyes adatokhoz nem fér hozzá.

Cookie-k

A Padma Wedding internetes oldalának felkeresésekor az érdeklődő számítógépén a Google Analytics cookiekat helyez el forgalommérés céljából. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az érdeklődő a böngészőprogram beállításainak megfelelően beállíthatja és meggátolhatja a cookiekkal kapcsolatos tevékenységet. Ez utóbbi esetben (cookiek használata nélkül) előfordulhat, hogy az érdeklődő nem tudja használni a weboldal minden szolgáltatását.

A cookiek statisztikát adnak az oldal látogatottságáról, de személyes adatokat nem biztosítanak az adatkezelő számára.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési- és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok magas szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Egeresi Fruzsina
1115 Budapest, Ballagi Mór utca 6., II/14.
Webhely: www.padmawedding.hu
Elektronikus elérhetőség: fruzsina@padmawedding.hu
Telefonos elérhetőség: 06/30 466 35 42

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett (ügyfél/érdeklődő) személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, kérheti azok módosítását valamint azok törlését, amennyiben arra a jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényi határideje lejárt, vagy azt a bíróság, vagy Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

NAIH
1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c
Levelezési cím: 1530, Budapest, Pf. 5.
Tel: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Back To Top